Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Územní plán obce Staré Těchanovice

ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ TĚCHANOVICE byl v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydán Zastupitelstvem obce Staré Těchanovice jeho zasedání konaném dne 10.9.2014 usnesením č. 3/31 formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 1/2014 nabylo účinnosti dnem 30.10.2014. 

A1-základní členění

A2-hlavní výkres

A2a-hlavní výkres

A3-VPS

B1-koordinační výkres

B2-širší vztahy

B3-zábor ZPF

Návrh-červenec/2014

Odůvodnění-červenec/2014

SEA-ÚP Staré Těchanovice

 

Změna č. 1 územního plánu Staré Těchanovice

Změnu č. 1 územního plánu vydalo na svém 17. zasedání konaném dne 28.10.2016 Zastupitelstvo obce Staré Těchanovice usnesením č. 2/17.
Opatření obecné povahy č. 1/2016 nabylo účinnosti dne 25.11.2016.

Opatření obecné povahy

Návrh změny č.1 ÚP

Odůvodnění změny č.1 ÚP

 

Právní stav územního plánu Staré Těchanovice

Právní stav po změně č.1

 

Do územně plánovací dokumentace obce Staré Těchanovice je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby a územního plánování, dveře č. 302, 3. nadzemní podlaží, budova č.p.7 na náměstí Jana Zajíce, na obecním úřadě ve Starých Těchanovicích a na Městském úřadě v Budišově nad Budišovkou, na odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování.

Do územně plánovací dokumentace města Vítkova a  všech obcí spadající pod ORP Vítkov lze nahlédnout na mapovém serveru Moravskoslezského kraje.

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/mapy/zpristupneni-uzemne-planovaci-dokumentace-prostrednictvim-webovych-technologii-3127/