IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

-----------------------------------------

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

-----------------------------------------

projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zde přinášíme zprávy o aktuálním dění v obci:

Stránka

  • 1

Archiv

Odborné poradenství pro občany


Odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých se může dostat každý z nás.

Vážení občané,
naše obec pro Vás připravila ve spolupráci s neziskovou organizací Nová možnost, z.ú. odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých se může dostat každý z nás.

1. Oblast financí – informace o různých typech úvěrů a problémech s nimi spojených (hypoteční vers. spotřebitelský, bankovní vers. nebankovní úvěr), zástavách na nemovitost apod., informace o řešení exekucí a insolvence v případě vzniku dluhu
2. Trestná činnost páchána na občanech ve finanční a majetkové oblasti - podvodné obchody na internetu, podvody s cílem získat Váš dům, byt, podvodní poskytovatelé energií, úskalí návštěv předváděcích akcí
Poradenství provádí bývalý elitní detektiv Národní centrály proti organizovanému zločinu.
3. Oblast realitní - zásady při prodeji či nákupu domu, bytu, pozemku - pozor na předražené realitní kanceláře, neseriózní typy makléřů, klamavá nereálná reklama, uzavírání nevýhodných smluv, apod.
4. Oblast pracovní - informování o různých typech pracovních poměrů (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, hlavní pracovní poměr – zkrácený vers. plný úvazek), srážky exekucí, práva a povinnosti exekutora
5. Řešení náročných životních situací – pomoc v orientaci v těžké životní situaci (ztráta práce, úraz, nemoc, ohrožení bydlení apod.), složitý rozvod, domácí násilí, závislosti, hrozba výkonu trestu odnětí svobody, dětská šikana, apod.

Náročná situace může potkat každého z nás! Jsme pro vás na obecním úřadě každé druhé pondělí v měsíci.

Nevyhovuje-li Vám místo či čas konání poradenství, můžete kontaktovat garanta projektu Mgr. Janu Volnou na tel. čísle 724 086 367 nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz a domluvit si setkání ve Vašem bydlišti či na jiném smluveném místě.


3. 9. 2021

Obecní byty


Pronájem obecních bytů

Informujeme občany, že Obec Staré Těchanovice odkoupila a rekonstruovala 4 nájemní byty v centru obce. Místo chátrající, dlouhodobě nevyužívané, nemovitosti, která hyzdila obec, se můžeme radovat z nově vybudovaných bytů a hezkého vzhledu obce. Nájemní bydlení v obci zatím chybělo a jistě potěší občany, kteří nemají vlastní bydlení a ve Starých Těchanovicích by rádi trvale žili. Krásně a moderně opravené malometrážní byty nyní obec nabízí k dlouhodobému pronájmu.

Obec Staré Těchanovice vyhlašuje řízení na pronájem obecních bytů:

K dispozici jsou 4 byty:

1NP - bytová jednotka A1 (2+KK), - aktuálně obsazeno
celková užitná plocha: cca 55 m2,
cena: 6000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
samostatný vchod, kuchyňská linka, sociální zařízení

1NP - bytová jednotka A2 (2+KK),
celková užitná plocha: cca 34 m2,
cena: 5000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
kuchyňská linka, sociální zařízení

2NP - bytová jednotka B1 (2+KK),
celková užitná plocha: cca 43 m2,
cena: 5000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
kuchyňská linka, sociální zařízení

2NP - bytová jednotka B2 (1+KK), - aktuálně obsazeno
celková užitná plocha: cca 33 m2,
cena: 4000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
kuchyňská linka, sociální zařízení

Všechny byty jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, kuchyňskou linkou se základními spotřebiči a elektrickým ohřevem teplé užitkové vody. Vytápění elektrickou energií přímotopy s termostatem. Byty jsou zateplené s předpokládanou minimální spotřebou energií na vytápění. K bytům jsou k dispozici parkovací místa.

K jednotlivým bytům budou výhledově dobudovány malé venkovní zahrádky.

Nahlédněte, jak byty vypadají:

pohledkoupelna

B04schkoup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka bytů

je možná v pracovních dnech mezi 8 a 16 hod po předchozí domluvě s pracovnicí obecního úřadu Ladou Panákovou (731 185 067) nebo se starostou Luďkem Kozákem (725 141 590).

Výše záloh na energie a služby bude upravena po prvním vyúčtování dle skutečné spotřeby.

Při podpisu nájemní smlouvy bude vybírána vratná kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Vratná kauce slouží jako záruka pronajímateli, že nájemce splní své povinnosti plynoucí z nájemního vztahu. Kauce může být využita i na pokrytí případných škod na majetku pronajímatele. Při bezproblémovém průběhu nájemního vztahu bude po ukončení nájmu kauce vrácena zpět nájemci.

Podmínky pro nájem obecních bytů upravuje níže uvedená směrnice.

3. kolo pro výběr nájemníků:

Výběr nájemníků obecních bytů bude proveden zastupitelstvem obce na základě vyhodnocení obdržených písemných žádostí o pronájem obecního bytu. S vybranými uchazeči bude sjednána nájemní smlouva.

- žádosti doručte na obecní úřad do 20.10.2021 (16:00 hod)

Žádost o pronájem bytu (45.39 kB) (46.68 kB)

- podmínky pro nájem obecních bytů upravuje směrnice

Směrnice pro přidělování bytů (509.12 kB) (509.12 kB)

 

 

2. kolo pro výběr nájemníků: Bylo ukončeno k 21.9.2021.

 

1. kolo pro výběr nájemníkůBylo ukončeno k 16.8.2021.

 

 

 

 

 


Projekt "Staré Těchanovice - nákup objektu
a vybudování 4 nájemních bytů"
byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).


3. 9. 2021
Archiv

Stránka

  • 1