SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zde přinášíme zprávy o aktuálním dění v obci:

Stránka

  • 1

Archiv

Odpady v obci od roku 2022


Vážení občané,

náklady na svoz a skládkování odpadů, které musí obec hradit ze svého rozpočtu dále rostou. Poplatek hrazený občany (pro rok 2022 ve výši 700 Kč/osobu) náklady obce zdaleka nepokryje.

Zásadním problémem je to, že ve Starých Těchanovicích produkujeme a na skládku umisťujeme více než 400 kg směsného (nevytříděného) odpadu na občana a rok, zatímco lidé v jiných obcích uloží na skládku jen 100 kg odpadu na občana za rok. Zákon nyní stanovuje hranici ve výši 190 kg/občan/rok. Nad toto množství je skládkovné výrazně dražší.

Abychom za odpady v budoucnu neplatili 1000 nebo 2000 Kč za rok, můžeme společně udělat jednu věc:

TŔÍDIT

a do směsného odpadu nevyhazovat nic,

co lze likvidovat jako odpad tříděný

tj. především plast, papír, sklo, kovy, textil, bioodpad,
dřevo, stavební suť, pneumatiky, elektrospotřebiče.


Bez větší námahy a problémů lze vytřídit 80 až 90 % odpadů.

Pokud to neuděláme, budeme společně platit vysoké částky za svoz a likvidaci odpadů.

Bohužel stále nevíme, proč máme tolik netříděného odpadu na hlavu, kde se bere a proč se netřídí. Budeme se snažit zjistit, kdo netřídí a prodražuje ostatním poplatky za odpady.


Jak na to půjdeme?

  • Každá domácnost obdržela velké 240l popelnice se žlutým (na papír) a modrým (na plasty) víkem.
  • Popelnice jsou očipovány. K čipování bude nutno poskytnout i popelnice stávající na směsný (netříděný) odpad.
  • Obec tak během roku bude mít data o tom, kdo a jak často popelnice vyváží, zda třídí nebo nikoli. Podle těchto dat budou v dalších letech nastaveny poplatky tak, aby ten, kdo třídí, měl poplatek za odpady levnější.
  • Svoz tříděného odpadu (zatím papír, plast) bude probíhat svozovými auty TS Vítkov podle tohoto kalendáře: kalendář svozů 2022
  • Nebude možné vyvážet směsný (netříděný) odpad každý týden, četnost vývozu se prodlouží na 1x za 14 dní.

 

V průběhu ledna 2022 bude svoláno setkání občanů, kde budou změny v nakládání s odpady vysvětleny a diskutovány.

 

Jak třídit ODPAD:

 

 


29. 12. 2021

Oddlužení - šance !!!!


Šance, jak se zbavit exekucí

Může se to stát, nezaplatíte pár stovek a během pár let je z toho mnohatisícový dluh. Exekuce je nemilosrdná. Různé pokuty a poplatky spolu s úroky a penále mohou zvýšit dlužnou částku na mnohonásobek původního dluhu.

Přesně pro tyto případy je nyní vyhlášena unikátní akce s názvem Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky plus poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Akce neprobíhá automaticky a dlužníka o této možnosti splacení nebude nikdo napřímo informovat. Je tak nutný aktivní přístup a snaha řešit svou aktuální dluhovou situaci. Dále není možné ukončit tímto způsobem všechny exekuční řízení, ale pouze ty, které splňují stanovené podmínky.

JEDNEJTE RYCHLE, AKCE MÁ OMEZENOU PLATNOST !!!

Více informací naleznete zde:

https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto?

Pokud byste potřebovali více pomoci, můžete se obrátit také na sociálního poradce, který působí při komunitním centru ve Starých Těchanovicích.

Kontakt: Mgr. Jana Volná, tel. č.: 724 086 367 nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz

Můžete si domluvit také setkání ve Vašem bydlišti či na jiném smluveném místě.


24. 11. 2021
Archiv

Stránka

  • 1