SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zde přinášíme zprávy o aktuálním dění v obci: V pátek 13.5.2022 v 17 hodin se koná v Obecním domě veřejná schůze.

Stránka

  • 1

Archiv

Milostivé léto 2023 se blíží do závěru


Milostivé léto 2023 aneb další šance, jak se zbavit exekucí

Vážení spoluobčané,

připomínáme možnost využití akce Milostivé léto ve spolupráci s místním obecním úřadem, resp. sociálním poradcem, který je Vám k dispozici v Komunitním domě ve Starých Těchanovicích. Může se to stát každému, zapomenete uhradit svůj závazek, roky se nic nedělo a najednou klepe na dvěře exekutor a částka je mnohonásobně vyšší.

Přesně pro tyto případy je znovu vyhlášena akce s názvem Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky včetně jednorázového poplatku exekutorovi. Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Akce neprobíhá automaticky a dlužníka o této možnosti splacení nebude nikdo napřímo informovat. Je tak nutný aktivní přístup a snaha řešit svou aktuální dluhovou situaci. Dále není možné ukončit tímto způsobem všechny exekuční řízení, ale pouze ty, které splňují stanovené podmínky.

JEDNEJTE RYCHLE, NA VYUŽITÍ JE ČAS JIŽ POUZE DO KONCE MĚSÍCE !!!

Více informací naleznete zde:

https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto?

Pokud byste potřebovali více informací, obraťte se na místní obecní úřad (třebaže anonymním e-mailem), který Vám předá veškeré potřebné informace včetně kontaktu na sociálního poradce, který působí při Komunitním domě ve Starých Těchanovicích. Můžete si následně domluvit také setkání ve Vašem bydlišti či na jiném smluveném místě.


10. 11. 2023
Archiv

Stránka

  • 1