SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zde přinášíme zprávy o aktuálním dění v obci: V pátek 13.5.2022 v 17 hodin se koná v Obecním domě veřejná schůze.

Stránka

Archiv

Milostivé léto 2023 se blíží do závěru


Milostivé léto 2023 aneb další šance, jak se zbavit exekucí

Vážení spoluobčané,

připomínáme možnost využití akce Milostivé léto ve spolupráci s místním obecním úřadem, resp. sociálním poradcem, který je Vám k dispozici v Komunitním domě ve Starých Těchanovicích. Může se to stát každému, zapomenete uhradit svůj závazek, roky se nic nedělo a najednou klepe na dvěře exekutor a částka je mnohonásobně vyšší.

Přesně pro tyto případy je znovu vyhlášena akce s názvem Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky včetně jednorázového poplatku exekutorovi. Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Akce neprobíhá automaticky a dlužníka o této možnosti splacení nebude nikdo napřímo informovat. Je tak nutný aktivní přístup a snaha řešit svou aktuální dluhovou situaci. Dále není možné ukončit tímto způsobem všechny exekuční řízení, ale pouze ty, které splňují stanovené podmínky.

JEDNEJTE RYCHLE, NA VYUŽITÍ JE ČAS JIŽ POUZE DO KONCE MĚSÍCE !!!

Více informací naleznete zde:

https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto?

Pokud byste potřebovali více informací, obraťte se na místní obecní úřad (třebaže anonymním e-mailem), který Vám předá veškeré potřebné informace včetně kontaktu na sociálního poradce, který působí při Komunitním domě ve Starých Těchanovicích. Můžete si následně domluvit také setkání ve Vašem bydlišti či na jiném smluveném místě.


10. 11. 2023

Gulášfest 2022


30. 6. 2022

Veřejná schůze11. 5. 2022

SMAŽENÍ VAJEC 2022


10. 5. 2022

Odpady v obci od roku 2022


Vážení občané,

náklady na svoz a skládkování odpadů, které musí obec hradit ze svého rozpočtu dále rostou. Poplatek hrazený občany (pro rok 2022 ve výši 700 Kč/osobu) náklady obce zdaleka nepokryje.

Zásadním problémem je to, že ve Starých Těchanovicích produkujeme a na skládku umisťujeme více než 400 kg směsného (nevytříděného) odpadu na občana a rok, zatímco lidé v jiných obcích uloží na skládku jen 100 kg odpadu na občana za rok. Zákon nyní stanovuje hranici ve výši 190 kg/občan/rok. Nad toto množství je skládkovné výrazně dražší.

Abychom za odpady v budoucnu neplatili 1000 nebo 2000 Kč za rok, můžeme společně udělat jednu věc:

TŔÍDIT

a do směsného odpadu nevyhazovat nic,

co lze likvidovat jako odpad tříděný

tj. především plast, papír, sklo, kovy, textil, bioodpad,
dřevo, stavební suť, pneumatiky, elektrospotřebiče.


Bez větší námahy a problémů lze vytřídit 80 až 90 % odpadů.

Pokud to neuděláme, budeme společně platit vysoké částky za svoz a likvidaci odpadů.

Bohužel stále nevíme, proč máme tolik netříděného odpadu na hlavu, kde se bere a proč se netřídí. Budeme se snažit zjistit, kdo netřídí a prodražuje ostatním poplatky za odpady.


Jak na to půjdeme?

  • Každá domácnost obdržela velké 240l popelnice se žlutým (na papír) a modrým (na plasty) víkem.
  • Popelnice jsou očipovány. K čipování bude nutno poskytnout i popelnice stávající na směsný (netříděný) odpad.
  • Obec tak během roku bude mít data o tom, kdo a jak často popelnice vyváží, zda třídí nebo nikoli. Podle těchto dat budou v dalších letech nastaveny poplatky tak, aby ten, kdo třídí, měl poplatek za odpady levnější.
  • Svoz tříděného odpadu (zatím papír, plast) bude probíhat svozovými auty TS Vítkov podle tohoto kalendáře: kalendář svozů 2022
  • Nebude možné vyvážet směsný (netříděný) odpad každý týden, četnost vývozu se prodlouží na 1x za 14 dní.

 

V průběhu ledna 2022 bude svoláno setkání občanů, kde budou změny v nakládání s odpady vysvětleny a diskutovány.

 

Jak třídit ODPAD:

 

 


29. 12. 2021

Oddlužení - šance !!!!


Šance, jak se zbavit exekucí

Může se to stát, nezaplatíte pár stovek a během pár let je z toho mnohatisícový dluh. Exekuce je nemilosrdná. Různé pokuty a poplatky spolu s úroky a penále mohou zvýšit dlužnou částku na mnohonásobek původního dluhu.

Přesně pro tyto případy je nyní vyhlášena unikátní akce s názvem Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky plus poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Akce neprobíhá automaticky a dlužníka o této možnosti splacení nebude nikdo napřímo informovat. Je tak nutný aktivní přístup a snaha řešit svou aktuální dluhovou situaci. Dále není možné ukončit tímto způsobem všechny exekuční řízení, ale pouze ty, které splňují stanovené podmínky.

JEDNEJTE RYCHLE, AKCE MÁ OMEZENOU PLATNOST !!!

Více informací naleznete zde:

https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto?

Pokud byste potřebovali více pomoci, můžete se obrátit také na sociálního poradce, který působí při komunitním centru ve Starých Těchanovicích.

Kontakt: Mgr. Jana Volná, tel. č.: 724 086 367 nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz

Můžete si domluvit také setkání ve Vašem bydlišti či na jiném smluveném místě.


24. 11. 2021

Odborné poradenství pro občany


Odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých se může dostat každý z nás.

Vážení občané,
naše obec pro Vás připravila ve spolupráci s neziskovou organizací Nová možnost, z.ú. odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých se může dostat každý z nás.

Odborné poradenství je realizováno jako aktivita Komunitního centra Staré Těchanovice. Pro setkání se sociálním pracovníkem jsou k dispozici rekonstruované prostory komunitního centra (klubovna) v Obecním domě).

Náročná situace může potkat každého z nás! Jsme pro vás v komunitním centru kdykoli po telefonické domluvě. Kontaktujte Mgr. Janu Volnou na tel. čísle 724 086 367 nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz Setkání je možno domluvit také mimo prostory komunitního centra, např.  na adrese Vašeho bydliště či na jiném smluveném místě.

S čím je možno se poradit:
1. Oblast financí – informace o různých typech úvěrů a problémech s nimi spojených (hypoteční vers. spotřebitelský, bankovní vers. nebankovní úvěr), zástavách na nemovitost apod., informace o řešení exekucí a insolvence v případě vzniku dluhu
2. Trestná činnost páchána na občanech ve finanční a majetkové oblasti - podvodné obchody na internetu, podvody s cílem získat Váš dům, byt, podvodní poskytovatelé energií, úskalí návštěv předváděcích akcí
Poradenství provádí bývalý elitní detektiv Národní centrály proti organizovanému zločinu.
3. Oblast realitní - zásady při prodeji či nákupu domu, bytu, pozemku - pozor na předražené realitní kanceláře, neseriózní typy makléřů, klamavá nereálná reklama, uzavírání nevýhodných smluv, apod.
4. Oblast pracovní - informování o různých typech pracovních poměrů (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, hlavní pracovní poměr – zkrácený vers. plný úvazek), srážky exekucí, práva a povinnosti exekutora
5. Řešení náročných životních situací – pomoc v orientaci v těžké životní situaci (ztráta práce, úraz, nemoc, ohrožení bydlení apod.), složitý rozvod, domácí násilí, závislosti, hrozba výkonu trestu odnětí svobody, dětská šikana, apod.
 


3. 9. 2021

Obecní byty


Pronájem obecních bytů

Informujeme občany, že Obec Staré Těchanovice odkoupila a rekonstruovala 4 nájemní byty v centru obce. Místo chátrající, dlouhodobě nevyužívané, nemovitosti, která hyzdila obec, se můžeme radovat z nově vybudovaných bytů a hezkého vzhledu obce. Nájemní bydlení v obci zatím chybělo a jistě potěší občany, kteří nemají vlastní bydlení a ve Starých Těchanovicích by rádi trvale žili. Krásně a moderně opravené malometrážní byty nyní obec nabízí k dlouhodobému pronájmu.

Aktuálně: Všechny byty jsou k 31.12.2021 dlouhodobě pronajaty.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Staré Těchanovice vyhlašuje řízení na pronájem obecních bytů:

K dispozici jsou 4 byty:

1NP - bytová jednotka A1 (2+KK), - aktuálně obsazeno
celková užitná plocha: cca 55 m2,
cena: 6000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
samostatný vchod, kuchyňská linka, sociální zařízení

1NP - bytová jednotka A2 (2+KK),
celková užitná plocha: cca 34 m2,
cena: 5000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
kuchyňská linka, sociální zařízení

2NP - bytová jednotka B1 (2+KK),
celková užitná plocha: cca 43 m2,
cena: 5000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
kuchyňská linka, sociální zařízení

2NP - bytová jednotka B2 (1+KK), - aktuálně obsazeno
celková užitná plocha: cca 33 m2,
cena: 4000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
kuchyňská linka, sociální zařízení

Všechny byty jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, kuchyňskou linkou se základními spotřebiči a elektrickým ohřevem teplé užitkové vody. Vytápění elektrickou energií přímotopy s termostatem. Byty jsou zateplené s předpokládanou minimální spotřebou energií na vytápění. K bytům jsou k dispozici parkovací místa.

K jednotlivým bytům budou výhledově dobudovány malé venkovní zahrádky.

Nahlédněte, jak byty vypadají:

pohledkoupelna

B04schkoup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka bytů

je možná v pracovních dnech mezi 8 a 16 hod po předchozí domluvě s pracovnicí obecního úřadu Ladou Panákovou (731 185 067) nebo se starostou Luďkem Kozákem (725 141 590).

Výše záloh na energie a služby bude upravena po prvním vyúčtování dle skutečné spotřeby.

Při podpisu nájemní smlouvy bude vybírána vratná kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Vratná kauce slouží jako záruka pronajímateli, že nájemce splní své povinnosti plynoucí z nájemního vztahu. Kauce může být využita i na pokrytí případných škod na majetku pronajímatele. Při bezproblémovém průběhu nájemního vztahu bude po ukončení nájmu kauce vrácena zpět nájemci.

Podmínky pro nájem obecních bytů upravuje níže uvedená směrnice.

3. kolo pro výběr nájemníků:

Výběr nájemníků obecních bytů bude proveden zastupitelstvem obce na základě vyhodnocení obdržených písemných žádostí o pronájem obecního bytu. S vybranými uchazeči bude sjednána nájemní smlouva.

- žádosti doručte na obecní úřad do 20.10.2021 (16:00 hod)

Žádost o pronájem bytu (45.39 kB) (46.68 kB)

- podmínky pro nájem obecních bytů upravuje směrnice

Směrnice pro přidělování bytů (509.12 kB) (509.12 kB)

 

2. kolo pro výběr nájemníků: Bylo ukončeno k 21.9.2021.

 

1. kolo pro výběr nájemníkůBylo ukončeno k 16.8.2021.

 

 


Projekt "Staré Těchanovice - nákup objektu
a vybudování 4 nájemních bytů"
byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).


3. 9. 2021

GULÁŠFEST


2. 7. 2021

Turistický přístřešek na "Ruském kopci"


Nový turistický přístřešek

Obec Staré Těchanovice vybudovala a zpřístupnila nový turistický přístřešek na tzv. Ruském kopci na horním konci obce. Na svých procházkách jste zváni k příjemnému posezení s výhledem.

přístřešek

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického

přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v

rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova

Moravskoslezského kraje 2020.


20. 1. 2021
Archiv

Stránka