IROP - MAs Opavsko

IROP

Probíhá rekonstrukce obecního domu, kde vznikne tzv.: Komunitní centrum". Projekt s názvem Komunitní centrum Staré Těchanovice je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko (MAS Opavsko).

 

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

-------------------------------------------

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

-----------------------------------------

projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

 

 

 

Jezdím s podporou MŽP

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých se může dostat každý z nás.

Vážení občané,
naše obec pro Vás připravila ve spolupráci s neziskovou organizací Nová možnost, z.ú. odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých se může dostat každý z nás.
Poradenství vedené odborníkem bude na obci probíhat od března 2020 do listopadu 2021 a můžete se přijít poradit v těchto oblastech:
1. Oblast financí – informace o různých typech úvěrů a problémech s nimi spojených (hypoteční vers. spotřebitelský, bankovní vers. nebankovní úvěr), zástavách na nemovitost apod., informace o řešení exekucí a insolvence v případě vzniku dluhu
2. Trestná činnost páchána na občanech ve finanční a majetkové oblasti - podvodné obchody na internetu, podvody s cílem získat Váš dům, byt, podvodní poskytovatelé energií, úskalí návštěv předváděcích akcí
Poradenství provádí bývalý elitní detektiv Národní centrály proti organizovanému zločinu.
3. Oblast realitní - zásady při prodeji či nákupu domu, bytu, pozemku - pozor na předražené realitní kanceláře, neseriózní typy makléřů, klamavá nereálná reklama, uzavírání nevýhodných smluv, apod.
4. Oblast pracovní - informování o různých typech pracovních poměrů (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, hlavní pracovní poměr – zkrácený vers. plný úvazek), srážky exekucí, práva a povinnosti exekutora
5. Řešení náročných životních situací – pomoc v orientaci v těžké životní situaci (ztráta práce, úraz, nemoc, ohrožení bydlení apod.), složitý rozvod, domácí násilí, závislosti, hrozba výkonu trestu odnětí svobody, dětská šikana, apod.

Náročná situace může potkat každého z nás! Jsme pro vás na obecním úřadě každé druhé pondělí v měsíci. Nejbližší termíny:
Říjen – pondělí 12.10.2020 – 16.15 – 17.15 hod.
Listopad – pondělí 9.11.2020 – 16.15 – 17.15 hod.
Prosinec – pondělí 14.12.2020 – 16.15 – 17.15 hod.
Leden – pondělí 11.1.2021 – 16.15 – 17.15 hod.
Únor – pondělí 8.2.2021– 16.15 – 17.15 hod.

Nevyhovuje-li Vám místo konání poradenství, můžete kontaktovat garanta projektu Mgr. Janu Volnou na tel. čísle 724 086 367 nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz a domluvit si setkání ve Vašem bydlišti či na jiném smluveném místě.

3. 11. 2020

Vláda prodloužila nouzový stav a s ním i všechna dosud platná krizová opatření do 20. listopadu

Vláda prodloužila nouzový stav a s ním i všechna dosud platná krizová opatření do 20. listopadu 1Nouzový stav v České republice potrvá do 20. listopadu. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o jeho prodloužení o tři týdny rozhodla vláda na mimořádné schůzi 30. října 2020. Současně k témuž datu s drobnými změnami a doplněními prodloužila i všechna krizová opatření, která měla vypršet v úterý 3. listopadu.

S platností od 31. října vláda schválila výjimku ze zákazu provozovat svou provozovnu či živnost v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých pro prodejny pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., a to včetně stánkařů a pojízdných prodejen. Tyto provozovny navíc dostaly výjimku i ze zákazu nedělního prodeje. Dále dostali výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb i kameníci a další provozy zabývající se zpracováním kamene.

Až do 20. listopadu mohou platit v České republice krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu jako kroky, jež mají pomoci zastavit šíření pandemie nemoci covid-19. Umožnil to souhlas Poslanecké sněmovny s pokračováním nouzového stavu, na jehož základě vláda mohla svá opatření prodloužit o další tři týdny. Dosud platná nařízení vlády přitom doznala jen drobných změn.

Do krizového opatření, které nařizuje hejtmanům a pražskému primátorovi zajistit péči pro děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí a institucí, jejichž činnost je nezbytná pro zvládnutí pandemické krize, nově přibyly od 2. listopadu i děti zaměstnanců škol a dalších školských zařízení, České pošty a Finanční správy.

Prodlouženo je od 2. listopadu i omezení provozu škol s tím, že toto opatření bude přinejmenším pro vybrané ročníky zrušeno, jakmile to epidemická situace umožní. Omezení bude ale nově rozšířeno i na speciální školy, bude od pondělí probíhat výuka distančně.

U omezení volného pohybu osob byly mezi výjimky nově zařazeny cesty na vzdělávání a zkoušky a cesty k volbám do orgánů pojišťoven, u omezení práva shromažďovacího bylo upřesněno, že povolena budou shromáždění pouze ve venkovních prostorách.

U omezení maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách se omezení provozu lázní změní tak, aby lázně mohly přijímat pacienty z nemocnic, a nově jsou ve výjimkách také praxe a zkoušky u zdravotníků a nelékařských zdravotnických povolání.

Vláda projednala a přijala i několik nových opatření. Rozhodla o tom, že po dobu nouzového stavu nebude provozovateli informačního systému datových schránek náležet odměna vyplývající ze zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, tedy že pro všechny uživatele datových schránek bude od 2. listopadu odesílání poštovních datových zpráv zdarma.

Vláda vzala na vědomí také rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které nařizuje provozovatelům léčeben dlouhodobě nemocných, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, že musí do sedmi dnů preventivně otestovat všechny pacienty a klienty novými antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2. Tyto testy pak budou muset každých sedm dnů opakovat a na základě výsledků přijmout příslušná opatření.

Vláda schválila také krizové opatření, které se týká zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u nichž se prokázala nákaza koronavirem. Krajští hejtmani a pražský primátor mají za úkol s účinností od 9. listopadu 2020 vyčlenit nebo zřídit na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a dalších 80 lůžek u regionů nad 550 000 obyvatel. Tato zařízení musí mít odpovídající personální zabezpečení. Zároveň musí být kraje a hlavní město Praha připraveny v případě akutní potřeby tuto kapacitu navýšit na 200 lůžek.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30--rijna-2020-184590/.

12. 10. 2020

Nemocnice AGEL Nový Jičín rozšiřuje provozní dobu odběrového místa

Nemocnice AGEL Nový Jičín reaguje na vysokou poptávku po testování na onemocnění COVID-19 a rozšiřuje provozní dobu svého odběrového místa také o sobotu a neděli.

Odběrové místo rozšiřovalo svou kapacitu průběžně od začátku školního roku. „Zlom přišel na počátku měsíce října, ze dne na den se z průměrných padesáti odběrů stalo více než 100. Aktuálně odběrový tým denně vyšetří okolo 200 osob. Díky šikovnosti zdravotnického personálu a pomoci mediků s administrativní zátěží se nám daří tuto situaci zvládat,“ hodnotí situaci ústavní hygienička Nemocnice AGEL Nový Jičín Mgr. Zuzana Válková a připomíná, že k odběrům mohou přijít lidé na základě doporučení hygieniků nebo praktického lékaře. Odběrové místo se nachází v pavilonu č. 5 a je přístupné vyhrazeným výtahem.

V Nemocnici AGEL Nový Jičín je aktuálně hospitalizováno více než 70 covid-pozitivních pacientů, z toho devět je v těžkém stavu v péči lékařů oddělení JIP. „Počty se rychle mění, i proto jsme v reakci na situaci vytvořili postupně čtyři covidové stanice – na plicním oddělení, jednotce intenzivní péče interního oddělení, urologii a ORL. Denně vidíme, s jak vysokou zátěží se musejí naši zdravotníci vyrovnávat. Velmi si vážíme jejich obětavé práce a chtěli bychom jim i touto cestou vyslovit naše poděkování,“ doplnil předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín MUDr. Milan Leckéši.AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÉHO MÍSTA NA COVID-19

Pondělí – neděle (včetně svátků)

7.00 – 15.00

9. 10. 2020

Stránka

  • 1