SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Program rozvoje obce

je právně nezávazný, přesto velice důležitý strategický rozvojový dokument obce. Mnozí jej mohou vnímat jako formální dokument, který je nutný při podávání žádostí o dotace, ale jinak je bezpředmětný. Není tomu však tak, z dobře zpracovaného programu rozvoje obce se dá vytěžit mnohem více.

Proč tento dokument tvořit či průběžně aktualizovat:

 • Podklad pro včasnou přípravu projektů
 • Podmínka pro získání dotací
 • Lepší plánování a řízení
 • Příprava rozpočtů a financování rozvojových aktivit obce
 • Usnadnění činnosti zastupitelů
 • Větší a podrobnější informovanost občanů
 • Kontinuita řízení obce
 • Podklad pro územní plánování

 

Základní jednoduchý strategický rozvojový dokument obce Staré Těchanovice je k dispozici zde:

Program rozvoje obce na roky 2021 - 2025 (828.11 kB)

 

Jakékoliv dotazy a připomínky k programu rozvoje obce směřujte na starostu obce a/nebo zastupitelstvo obce prostřednictvím veřejného jednání zastupitelstva obce.