SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Činnost Komunitního centra Staré Těchanovice

Pro občany obce Staré Těchanovice, ale také pro víkendové návštěvníky (chataře a chalupáře) a občany okolních obcí je ve Starých Těchanovicích č.p. 48 (obecní dům) k dispozici naše nově opravené KOMUNITNÍ CENTRUM.

V komunitním centru se nachází:

 • knihovna
 • klubovna pro neformální setkávání
 • malý sál
 • velký sál a přísálí (s notebookem, s plátnem a datovým projektorem, ozvučení)
 • bezbariérové WC v 1 NP, 2x WC v 2 NP
 • vybavená kuchyňka pro přípravu drobného občerstvení
 • z vybavení je k dispozici také keramická pec a pingpongový stůl

 

Komunitní centrum je pro občany zdarma, nemá určenou pevnou otvírací dobu. Není vybírán nájem, při větších akcích může být uložena náhrada za energie a úklid.

Zpřístupnění prostor komunitního centra je organizováno následovně:

Komunitní centrum je po domluvě se správcem k dispozici 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

- všední dny v úředních hodinách (pracovnice obecního úřadu Ing. Lada Panáková, mob.: 731 185 067);

- v odpoledních hodinách a víkendy (starosta obce Bc. Filip Haferník);

- cvičení a knihovna (knihovnice Bc. Petra Chroustová);

- tvořivé dílny (Bc. Ludmila Šromotová)

 

Poradenství v obtížných životních situacích !!!

V rámci činnosti komunitního centra je zajišťována služba sociálního poradenství prostřednictvím spolupracující neziskové organizace Nová možnost, z.ú. V letech 2021/2022 již poradenství využila řada občanů.

Co se můžete poradit, zjistíte zde: letáček (478.8 kB)

Náročná situace může potkat každého z nás! Jsme pro vás v komunitním centru (Staré Těchanovice 48) kdykoli dle potřeby. Domluvte si schůzku těmito způsoby:

 • Na obecním úřadě denně v úředních hodinách (Ing. Lada Panáková)
 • V knihovně (Bc. Petra Chroustová) - (každý pátek od 17 hod do 19 hod)
 • Domluvte si schůzku telefonicky přímo se sociálním pracovníkem:
  Kontaktujte Mgr. Janu Volnou na tel. čísle 724 086 367 
  nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz
  Setkání je možno domluvit také mimo prostory komunitního centra, např.  na adrese Vašeho bydliště či na jiném smluveném místě.

 

Provoz obecní knihovny

Výpůjční doba: pátek 17:00 – 19:00,  knihovnice Bc. Petra Chroustová

Možno domluvit si individuální výpůjčku.

Mezi knihami najdete příběhy milostné i napínavé, takové, které pohladí vaši duši, pohádky pro děti i kapku vědění.

V knihovně a klubovně je k dispozici INTERNET pro veřejnost.

 

Cvičení pro všechny generace (jóga, strečink, protahování, relaxace)

Každé úterý 17:45 – 19:30 hod., organizuje Bc. Petra Chroustová, mob.: 731 185 067

Pod vedením zkušené lektorky uvolníte tělo i mysl a vyrovnáte se s každodenními starostmi.

 

Tvořivé dílničky - KERAMIKA


Každý pátek v sudé týdny 17:30 – 20:00 hod. (po dohodě i mimo tento termín)

Práce s keramickou hlínou zbavuje člověka napětí, dopřává mu doušek kreativity a tvořivé volnosti, umožňuje setkávání všech generací nad činností, kterou zvládne každý. Organizuje Bc. Ludmila Šromotová

 

Plán činností Komunitního centra (zima 2022/2023)

Pokračuje keramika a tvoření pro všechny generace

Cvičení pro každého

Punč se starostou (prosinec 2022)

Vánoční posezení (prosinec 2022)

 

CO nás čeká v roce 2023?

Od ledna 2023 je ve spolupráci s Místní akční skupinou Opavsko (MAS Opavsko) připravováno rozšíření aktivit komunitního centra, aby maximálně zahrnovalo různorodost občanů a zapojovalo všechny věkové skupiny.

Divadelní představení ochotnického spolku

Přednáška "Zdravý životní styl"

Přednáška "Jak ušetřit za energie" (Bc. Petr Chroust)

Bubnování

Cvičení pro zdravá záda (cvičení doktora Smíška)

Jóga

Kreativní činnost

Plus tradiční obecní kulturní a společenské akce na rok 2023 (dle plánu zastupitelstva)

 


Pokud máte jakékoli nápady a potřeby, co by se mohlo v komunitním centru na obci dělat, volejte nebo napište e-mail knihovnici: petra.chroustova@centrum.cz

nebo kontaktujte kohokoli z obce, starostu, úřednici, knihovnici, zastupitele, atd. Vaše nápady můžeme společně realizovat. Budeme se těšit.