SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Knihovna

Ceník, provozní řád internetu, půjčovní doba

                                                                                                                                         Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny Staré Těchanovice

1.  Paušální administrativní poplatek – registrace čtenáře

občané Starých Těchanovic                 zdarma

ostatní     50 Kč/rok

 

2.  Sankce a porušení knihovního řádu

     I. upomínka                      

     II. upomínka                     

     III. upomínka           

     IV. upomínka

  15,- Kč

  30,- Kč

  50,- Kč

100,- Kč

3.  Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Kromě skutečné náhrady škody účtuje knihovna čtenáři:

 - výlohy za knihovnické zpracování dokumentu za každý dokument 50,- Kč

Při ztrátě nebo poškození časopisu uhradí čtenář poškozený nebo ztracený výtisk v plné výši a neplatí výlohy za knihovnické zpracování dokumentu.  

4.  Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem

Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu            20,- Kč

Poškození čárového kódu v knize                            50,- Kč

 

5.  Služby za úhradu

Tiskový výstup z databází (tiskárny)

- formát A4 – 1 strana – černobílý tisk

- formát A4 – 1 strana – barevný tisk

 

  2,- Kč

  7,- Kč

Kopírování - černobílý tisk – formát A4 1 strana

  2,- Kč

Laminování do formátu A4 – 1 list

Laminování do formátu A3 - 1 list

12,- Kč

20,- Kč

Balení knih do ochranné fólie - do formátu A5 vč.

                                           - do formátu A4 vč.

  4,- Kč

  5,- Kč

Provozní řád internetu v Obecní knihovně Staré Těchanovice

 

 • Internet smí využívat každý návštěvník knihovny starší 15-ti let nebo dítě v doprovodu osoby starší 18 let. Internet je možno využívat v rámci půjčovní doby.

 

 • Uživatel musí ovládat práci s počítačem.

 

 • Uživatelé si mohou předem zamluvit místo, maximálně však na 2 hodiny. Doba prodlení je maximálně 15 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 731 185 067. Stejným způsobem lze zamluvení stanice i zrušit.

 

 • Uživatelé mohou používat pouze před instalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení softwaru. Stahování informací a souborů na diskety lze pouze na diskety zakoupené v knihovně.

 

 • Uživatelé, kteří se zatím neorientují v "internetovském" prostředí, mohou požádat předem pracovníky knihovny o instruktáž.

 

 • Je zakázáno provozovat počítačové hry.

 

 • Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem, stránky propagující fašismus a rasovou nesnášenlivost.

 

 • Provozovatel – knihovna nenese odpovědnost za obsah stránek vystavených na internetu.

 

 • V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovníky z knihovny.

 

 

Půjčovní doba v Obecní knihovně Staré Těchanovice

 

 

 

Odpoledne

Pátek

 

17.00 – 19.00 hod.

 

Výpůjční doba knihovny je vždy zveřejněna na webových stránkách obce Staré Těchanovice, záložka Komunitní centrum a knihovna.