SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec pracuje na vylepšení odpadového hospodářství

Dle návrhu nového zákona o odpadech by občané měli v roce 2020 třídit 45% odpadů, v roce 2024 až 70% odpadů.

Umíte si tipnout kolik ve Starých Těchanovicích třídíme dnes?

Bohužel je to pouhých cca 10%. V průměru vyprodukujeme více než 408 kg odpadů na jednoho obyvatele za rok, přičemž vytřídíme pouze 47 kg.

Pro zlepšení odpadového hospodaření na území obce jsme si nechali vypracovat odbornou studii. Tato studie by nám měla ukázat cestu, jak dosáhnout legislativních požadavků a uspořit nemalé peníze z obecního rozpočtu i peníze občanů. V následujících letech se obec bude postupně snažit jednotlivé kroky navržené studií realizovat.

Studie na optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice byla pořízena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Dotace: 20 000 Kč.

Logo MS Kraj - publicita projektu

Současný způsob nakládání s odpady je pro nás náročný již dnes, obec na každého občana doplácí více než 600 Kč/rok. Pokud by se nic nedělalo, nic nezměnilo, tak náklady, tedy i místní poplatek na odpady by se mohl vyšplhat oproti současným 600 Kč i na více než 2000 Kč na obyvatele za rok.

Jediným možným řešením je v následujících letech produkovat méně odpadu a více třídit. Společně s okolními obcemi vylepImage result for popelnice"šíme a nastavíme obecní systém nakládání s odpady tak, aby neruinoval obecní pokladnu ani peněženky těch obyvatel, kteří se na třídění podílejí. V první fázi (od konce roku 2021) obdrží občané ke svým stávajícím popelnicím také popelnice na tříděný plast a papír.

Dále bude potřeba nově nastavit i poplatky. Kdo třídí, měl by platit méně, kdo netřídí - tak za své pohodlí zaplatí více.

V průběhu roku 2020 budeme zatím svážet odpad beze změn. O konkrétních opatřeních a změnách budeme občany podrobně a včas informovat. S okolními obcemi připravujeme žádosti o dotační podporu na nákup barevných popelnic a celý nový odpadový systém musíme promyslet a připravit.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, protože bez odpovědného přístupu nás občanů to levně nepůjde.

Petr Chroust