SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zde přinášíme zprávy o aktuálním dění v obci:

Stránka

Zprávy

Odborné poradenství pro občany


Odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých se může dostat každý z nás.

Vážení občané,
naše obec pro Vás připravila ve spolupráci s neziskovou organizací Nová možnost, z.ú. odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých se může dostat každý z nás.

Odborné poradenství je realizováno jako aktivita Komunitního centra Staré Těchanovice. Pro setkání se sociálním pracovníkem jsou k dispozici rekonstruované prostory komunitního centra (klubovna) v Obecním domě).

Náročná situace může potkat každého z nás! Jsme pro vás v komunitním centru kdykoli po telefonické domluvě. Kontaktujte Mgr. Janu Volnou na tel. čísle 724 086 367 nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz Setkání je možno domluvit také mimo prostory komunitního centra, např.  na adrese Vašeho bydliště či na jiném smluveném místě.

S čím je možno se poradit:
1. Oblast financí – informace o různých typech úvěrů a problémech s nimi spojených (hypoteční vers. spotřebitelský, bankovní vers. nebankovní úvěr), zástavách na nemovitost apod., informace o řešení exekucí a insolvence v případě vzniku dluhu
2. Trestná činnost páchána na občanech ve finanční a majetkové oblasti - podvodné obchody na internetu, podvody s cílem získat Váš dům, byt, podvodní poskytovatelé energií, úskalí návštěv předváděcích akcí
Poradenství provádí bývalý elitní detektiv Národní centrály proti organizovanému zločinu.
3. Oblast realitní - zásady při prodeji či nákupu domu, bytu, pozemku - pozor na předražené realitní kanceláře, neseriózní typy makléřů, klamavá nereálná reklama, uzavírání nevýhodných smluv, apod.
4. Oblast pracovní - informování o různých typech pracovních poměrů (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, hlavní pracovní poměr – zkrácený vers. plný úvazek), srážky exekucí, práva a povinnosti exekutora
5. Řešení náročných životních situací – pomoc v orientaci v těžké životní situaci (ztráta práce, úraz, nemoc, ohrožení bydlení apod.), složitý rozvod, domácí násilí, závislosti, hrozba výkonu trestu odnětí svobody, dětská šikana, apod.
 


3. 9. 2021

Obecní byty


Pronájem obecních bytů

Informujeme občany, že Obec Staré Těchanovice odkoupila a rekonstruovala 4 nájemní byty v centru obce. Místo chátrající, dlouhodobě nevyužívané, nemovitosti, která hyzdila obec, se můžeme radovat z nově vybudovaných bytů a hezkého vzhledu obce. Nájemní bydlení v obci zatím chybělo a jistě potěší občany, kteří nemají vlastní bydlení a ve Starých Těchanovicích by rádi trvale žili. Krásně a moderně opravené malometrážní byty nyní obec nabízí k dlouhodobému pronájmu.

Aktuálně: Všechny byty jsou k 31.12.2021 dlouhodobě pronajaty.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Staré Těchanovice vyhlašuje řízení na pronájem obecních bytů:

K dispozici jsou 4 byty:

1NP - bytová jednotka A1 (2+KK), - aktuálně obsazeno
celková užitná plocha: cca 55 m2,
cena: 6000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
samostatný vchod, kuchyňská linka, sociální zařízení

1NP - bytová jednotka A2 (2+KK),
celková užitná plocha: cca 34 m2,
cena: 5000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
kuchyňská linka, sociální zařízení

2NP - bytová jednotka B1 (2+KK),
celková užitná plocha: cca 43 m2,
cena: 5000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
kuchyňská linka, sociální zařízení

2NP - bytová jednotka B2 (1+KK), - aktuálně obsazeno
celková užitná plocha: cca 33 m2,
cena: 4000,- Kč/měsíc + energie a služby (záloha 2500,- Kč/ měsíc)
kuchyňská linka, sociální zařízení

Všechny byty jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, kuchyňskou linkou se základními spotřebiči a elektrickým ohřevem teplé užitkové vody. Vytápění elektrickou energií přímotopy s termostatem. Byty jsou zateplené s předpokládanou minimální spotřebou energií na vytápění. K bytům jsou k dispozici parkovací místa.

K jednotlivým bytům budou výhledově dobudovány malé venkovní zahrádky.

Nahlédněte, jak byty vypadají:

pohledkoupelna

B04schkoup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka bytů

je možná v pracovních dnech mezi 8 a 16 hod po předchozí domluvě s pracovnicí obecního úřadu Ladou Panákovou (731 185 067) nebo se starostou Luďkem Kozákem (725 141 590).

Výše záloh na energie a služby bude upravena po prvním vyúčtování dle skutečné spotřeby.

Při podpisu nájemní smlouvy bude vybírána vratná kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Vratná kauce slouží jako záruka pronajímateli, že nájemce splní své povinnosti plynoucí z nájemního vztahu. Kauce může být využita i na pokrytí případných škod na majetku pronajímatele. Při bezproblémovém průběhu nájemního vztahu bude po ukončení nájmu kauce vrácena zpět nájemci.

Podmínky pro nájem obecních bytů upravuje níže uvedená směrnice.

3. kolo pro výběr nájemníků:

Výběr nájemníků obecních bytů bude proveden zastupitelstvem obce na základě vyhodnocení obdržených písemných žádostí o pronájem obecního bytu. S vybranými uchazeči bude sjednána nájemní smlouva.

- žádosti doručte na obecní úřad do 20.10.2021 (16:00 hod)

Žádost o pronájem bytu (45.39 kB) (46.68 kB)

- podmínky pro nájem obecních bytů upravuje směrnice

Směrnice pro přidělování bytů (509.12 kB) (509.12 kB)

 

2. kolo pro výběr nájemníků: Bylo ukončeno k 21.9.2021.

 

1. kolo pro výběr nájemníkůBylo ukončeno k 16.8.2021.

 

 


Projekt "Staré Těchanovice - nákup objektu
a vybudování 4 nájemních bytů"
byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).


3. 9. 2021

GULÁŠFEST


2. 7. 2021

Turistický přístřešek na "Ruském kopci"


Nový turistický přístřešek

Obec Staré Těchanovice vybudovala a zpřístupnila nový turistický přístřešek na tzv. Ruském kopci na horním konci obce. Na svých procházkách jste zváni k příjemnému posezení s výhledem.

přístřešek

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického

přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v

rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova

Moravskoslezského kraje 2020.


20. 1. 2021

Rekonstrukce obecního domu


irop

Vážení občané, 

jak jsem již dříve informovali, v průběhu roku 2020-2021 probíhá rekonstrukce obecního domu, kde vznikne tzv.: Komunitní centrum". Projekt s názvem Komunitní centrum Staré Těchanovice je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko (MAS Opavsko).

logo MAS

Podrobné informace o komunitním centru a důvodech rekonstrukce naleznete zde: informace

Velice se omlouváme za dočasné znepřístupnění prostor obecního domu (klubovny, knihovna, sál) z důvodu rekonstrukce a věříme, že se vám nově otevřené prostory komunitního centra budou líbit a budete je hojně využívat. O termínu dokončení prací budeme informovat.

Dále informujeme, že odborné poradenství občanům v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých se může dostat každý z nás - NEBYLO PŘERUŠENO !

Poskytovatel poradenství pokračuje v poskytování služeb občanům  dočasně v prostorách obecního úřadu.

Informace zde: poradenství

Po domluvě vás může pracovník navštívit i u vás doma nebo na jakémkoli smluveném místě.

Za dočasné omezení z důvodu rekonstrukce komunitního centra se omlouváme.


5. 11. 2020

Informační leták akcí na rok 2020


17. 2. 2020

Odpady


Informace o připravovaných dlouhodobých změnách při nakládání s odpady v obci:

informace zde

Pro zlepšení odpadového hospodaření na území obce jsme si nechali vypracovat odbornou studii. Studie bude zveřejněna na webových stránkách obce nebo je k nahládnutí na obecním úřadě.

Studie na optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice byla pořízena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Logo MS Kraj - publicita projektu


30. 12. 2019

Novoroční přípitek


Novoroční přípitek na nadcházející 2020

Vážení občané, srdečně vás zveme na tradiční novoroční přípitek

s O H Ň O S T R O J E M.

Kdy: 31.12.2019 od 19:00 hod

Kde: na hřišti

 

 


30. 12. 2019

Gulášfest 2019


3. 7. 2019

Sportovní turnaj


28. 6. 2019
Zprávy

Stránka