SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Důležitá telefonní čísla

 

Mezinárodní předvolba  +420 
Informace o telefonních číslech v ČR  1188 
CENTRUM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ    
Mezinárodní číslo na centrum tísňového volání  112 
Záchranná služba   155 
Hasiči  150 
Policie ČR  158 
PRVNÍ POMOC    
Záchranná služba, Švermova ul., Vítkov  556 300 400 
Nemocnice Nový Jičín - Vítkov, Opavská 90, Vítkov 556 300 444, 556 314 111 
Letecká záchranná služba, Ostrava  596 111 110 
Lékárna, náměstí Jana Zajíce 5, Vítkov 556 300 188 
Lékárna, Berounská 23, Budišov nad B. 556 305 324
Veterinární ordinace, Selská 312, Vítkov 602 548 135 
Policie ČR OO Vítkov, Komenského 138, Vítkov  556 300 333 
Městská policie, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov  556 312 277, 603 262 069 
Městská policie, Partyzánská 671, Budišov nad B. 556 305 308
Havarijní služby    
SM Plynárenská a.s. - poruchy plynu  1239 
SM Plynárenská a.s.- zákaznická linka  840 113 355 
ČEZ Poruchy elektrického proudu  840 850 860 
ČEZ - energie a služby  840 113 114 
SM Vak - Poruchy vody  840 111 125 
SM Vak - zákaznická linka  840 111 123 
Telefónica 02 - poruchy tel. linek  800 184 084 
Instituce, firmy    
Lesy české republiky s.p., Opavská 97, Vítkov  556 300 425 
Česká pošta - Vakus, Wolkerova 480, Vítkov  556 316 111 
Správa silnic Moravskoslezského kraje 556 300 392 
Technické služby, Dělnická 705, Vítkov 556 300 730, 556 300 731 
Úřad práce Vítkov, Luční 633, Vítkov  556 300 386 
Povodí Odry, v.d. Kružberk  556 311 032 
Finanční služby    
Česká pošta, s. p., Dělnická 664, Vítkov  556 300 232 
Česká pošta, s. p. , 9. května 40, Budišov nad B. 556 305 126
Komerční banka, náměstí Jana Zajíce 2, Vítkov  955 563 421
Česká spořitelna, Švermova 249, Vítkov  956 762 381
Česká pojišťovna, Opavská 128, Vítkov  556 300 313 
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Opavská 21, Vítkov  556 300 842 
Revírní bratrská pokladna, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov  556 301 551 
Doprava a pomoc motoristům  
Informace – odjezdy autobusů TQM 556 300 402 
Informace – odjezdy vlaků ČD, 972 757 329 
Informace – letecká doprava ČSA  596 123 765 
ABA  1240 
ÚAMK  1230 
Jizdní řády www.jizdnirady.cz