SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky

ROK ČÍSLO OZV NÁZEV OZV DATUM SCHVÁLENÍ DATUM NABYTÍ PLATNOSTI DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI RUŠÍ SE OZV Č./ROK
2010 1 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ 30. 06. 2010 13. 07. 2010 01. 08. 2010 1/2005
2010 2 Pravidla pro pohyb psů na veř. prostranství v obci 30. 06. 2010 13. 07. 2010 01. 08. 2010  
2010 3 o ochraně nočního klidu 30. 06. 2010 13. 07. 2010 01. 08. 2010  

2010

4 o místních poplatcích 30. 6. 2010 13. 07. 2010 01. 08. 2010 1/2005
2010 5 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů 30. 06. 2010 13. 07. 2010 01. 08. 2010 2/2003
2010 6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení sportovních a kulturních podniků 20. 08. 2010 23. 08. 2010 07. 09. 2010  
2010

7

o místních poplatcích 14. 12. 2010 15. 12. 2010 01. 01. 2011 postupně zrušena a nahrazena jednotlivými OZV
2012 1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů 12. 12. 2012 13. 12. 2012 01. 01. 2013

částVI.

7/2010

2013 1 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veř. prostr.-užívání zábavní pyrotechniky 24. 04. 2013 25. 04. 2013 10. 05. 2013  
2015 1 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 04. 03. 2015 16. 03. 2015 01. 04. 2015 část III. 7/2010
2015 2 o místním poplatku z ubytovací kapacity 04. 03. 2015 16. 03. 2015 01. 04. 2015  
2015 3 o místním poplatku ze psů 24. 06. 2015 25. 06. 2015 10. 07. 2015 část II. 7/2010
2015 4 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 24. 06. 2015 25. 06. 2015 10. 07. 2015 část IV. 7/2010
2015 5 zrušovací o místním poplatku ze vstupného 24. 06. 2015 25. 06. 2015 10. 07. 2015 část V. 7/2010
2015 6 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů 14. 12. 2015 14. 12. 2015 1. 1. 2016 1/2012
2017 1

o nočním klidu

 

13. 02. 2017 13. 02. 2017 1. 3. 2017

 

 

2017 2 stanovení školských obvodů spádové mateřské školy 15.05. 2017 15. 05. 2017 1. 6. 2017  
2018 1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů 14.12.2018 14.12.2018 1.1.2019 6/2015
2020 1 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (1.61 MB) 14.12.2020 14.12.2020 1.1.2021 2/2019
2021 1 o místním poplatku z pobytu (1.49 MB) 27.4.2021 27.4.2021 12.5.2021 1/2019
2021 2 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (1.91 MB) 30.11.2021 30.11.2021 1.1.2022 1/2020


Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Důležité zákony a vyhlášky

 

Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva č. 1 dne 01. 11. 2006

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 10. 11. 2010

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 05. 11. 2014