SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Pravidla pro směsný komunální odpad v roce 2023 a 2024 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 1. zasedání konaném 20/12/2022 Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Těchanovice č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tato vyhláška ruší jednorázový roční poplatek tzv. "na hlavu trvale žijícího občana" a nově zohledňuje množství (objem) vyprodukovaného směsného komunálního odpadu z nemovitosti. Předmětná vyhláška rovněž zohledňuje blížící se legislativní změny, které do budoucna v mnohém omezují dosavadní způsob řešení odpadu v katastru obce, jeho financování a narovnává skutečnosti, které původní zrušená vyhláška neřešila. Současně byla tato vyhláška přijata jako jeden z prvních dílčích kroků řešící požadavky svozových společností, které se komplexně likvidací odpadů zabývají.

Základní princip

 • čím více občané vytřídí odpadu, tím méně bude směsného komunálního odpadu a tím více ušetří i za roční poplatek v rámci komunálního odpadu;
 • poplatek je nyní kalkulován tak, že se počítá dle objemu odpadové nádoby, tzn. každá vyvezená odpadová nádoba, ve které je komunální odpad uložen, má svůj objem a ten je zpoplatněn dle vyhlášky;
 • předpis k úhradě poplatku nově půjde za vlastníkem nemovitosti, který si tento poplatek již sám rozpočítá dle skutečně žijících osob v dané nemovitosti, tzn. obecní úřad již neřeší trvale žijící osoby a neřeší poplatek po jednotlivých osobách.

Požadavky na občany

 • každá nemovitost produkující odpad bude mít veškerý svůj odpad umístěn v řádně označené odpadové nádobě;
 • řádně označenou odpadovou nádobou se rozumí jednoznačné viditelné označení nesmazatelnou barvou nebo fixem formou čísla popisného nebo čísla evidenčního;
 • doporučujeme používat či zakoupit plastovou odpadovou nádobu a nikoliv kovovou, budoucí svozová společnost neručí za rozbití kovové nádoby;
 • odpadová nádoba bude přistavena ke svozu pouze v případě úplného naplnění stejně jako je tomu v případě tříděného odpadu, vyvezení odpadové nádoby je zpoplatněno vždy jako by byla plná, tzn. odpadová nádoba naplněná pouze z půlky je zpoplatněna jako by byla plná;
 • směsný komunální odpad umístěn v pytlích, kyblích, či jiných nádobách, než jsou k tomu určené odpadové nádoby, nebude vyvezen;
 • "přetékající" odpadové nádoby rovněž nebudou vyvezeny;
 • řádně neoznačená odpadová nádoba (dle výše uvedeného) nebude také vyvezena;
 • odpadová nádoba obsahující odpad, který je možno vytřídit, tedy odpad, který není považován jako směsný komunální, rovněž nebude vyvezena.

Možnosti pro občany

 • pokud vlastník nemovitosti nemá odpadovou nádobu, obecní úřad může zapůjčit odpadovou nádobu o objemu 240l;
 • občané topící pevnými palivy mohou používat v topné sezóně jinou nádobu (větší objem) než mimo topnou sezónu, uvedené je však potřeba dopředu oznámit obecnímu úřadu;
 • obecní úřad nijak neomezuje objem vyvezeného směsného komunálního odpadu, bude-li přistaveno více odpadových nádob označených příslušným popisným či evidenčním číslem dané nemovitosti, budou všechny vyvezeny.

 

Svozový kalendář pro rok 2024

 

Svozový kalendář pro rok 2023